28/11/2018

Kamakura. Tsurugaoka Hachiman-gu

Mapa mundi